Que é?

Arela é un programa activo de empregabilidade impulsado polo Concello de Pontevedra, baseado na colaboración e nos obxectivos comúns. Dirixido a 20 profesionais en situación de búsqueda activa de emprego, ao longo de 3 meses. As persoas participantes axúdanse para xerar novas oportunidades laborais:

  • Arela non é un curso de formación de 3 meses; en equipo decidimos cales son as nosas necesidades.
  • Arela non é unha experiencia pasiva; é un programa vivencial.
  • Arela non é enfocarse cara ós problemas; Arela é ir acadando retos en equipo para crear novas oportunidades laborais.
  • En Arela non hai profesorado que diga o que temos que facer, o que está mal ou o que está ben. En Arela ti es a persoa responsable do proceso de mellora da túa empregabilidade
  • Arela non é un programa de asistencia obrigatoria; Arela é un programa voluntario e libre onde os teus resultados dependen do teu compromiso persoal.
  • Arela non é estar na cadeira bostezando de aburrimento; Arela é traballar doutro xeito e divertirnos para acadar os nosos obxectivos comúns e individuais.
A ESTRUCTURA DO PLAN ARELA
Cada edición de 3 meses estructúrase como segue:
  1. Sesións de equipo semanais: o fin é crear unha comunidade de persoas que colaboren e se axuden na busca de emprego ou autoemprego. O equipo de participantes e o equipo docente responsable, reúnense os xoves pola mañá de 9.30 a 14.00 horas no Centro de Emprendemento de Santa Clara.
  2. Experiencias formativas a demanda: a formación se decide mediante acordo e fundamentalmente é impartida polas persoas participantes do programa e por colaboracións externas para potenciar a creación natural de redes profesionais. A formación dependerá das necesidades detectadas polo propio equipo, sen esquecer aspectos transversais como o autocoñecemento, intelixencia emocional, autoestima, xeración de redes, traballo en equipo, creatividade, marca persoal, cvs, e redes sociais
  3. Acompañamento individual: cada persoa participante desenvolve ó longo dos tres meses do programa, un proceso individual co fin de reforzar as súas competencias, desenvolver competenciasnovas e trazar un plan coa finalidade de acadar os seus obxectivos profesionais. Organízase en dúas sesións mensuais nas que se traballa con ferramentas de autocoñecemento, creatividade, coaching, intelixencia emocional…
  4. Familias creativas: Encontros de creatividade e xeración de rede entre empresas, institucións, persoas en busca de emprego e persoas emprendedoras. O obxectivo é conectar e intercambiarexperiencias para evolucionar en grupo. Haberá unha sesión mensual o último xoves de cada mes de 19.00 a 21.00 horas.